Bel voor een afspraak of spoed 0227 58 12 34

Uw gegevens bij Dierenartsenpraktijk Veterinair Centrum Holland Noord

Bij Dierenartspraktijk Veterinair Centrum Holland Noord hechten we veel waarde aan de privacy van onze klanten. Daarom willen we u toelichten waarom we gegevens van u nodig hebben en wat we er mee doen.

Waarom hebben we uw gegevens nodig?

Kort gezegd voor identificatie van u en uw huisdieren, documentatie van ons handelen en communicatie met u.

Om een cliëntendossier aan te maken hebben we een aantal gegevens van u nodig. Met dit cliëntendossier kunnen (en moeten) we bijhouden welke diensten we aan u verleend hebben. Met deze gegevens kunnen we met u communiceren via post, telefoon of e-mail.

Aan dit cliëntendossier voegen we de patiëntenkaarten van uw huisdieren toe. Op deze kaart houden we de medische gegevens van uw huisdier bij en houden we bij welke medicatie er is voorgeschreven. Zo hebben we altijd een overzicht van de ziektegeschiedenis van uw huisdier.

Ook moeten we uw financiële historie bijhouden. Dit laatste ook omdat wet- en regelgeving ons verplicht deze gegevens te bewaren. We letten er op dat we alleen die gegevens van u vragen die we daadwerkelijk nodig hebben voor een goede dienstverlening.

Welke gegevens hebben we van u nodig?

Voor het aanmaken van een cliëntendossier hebben we nodig:

Naam, adres, postcode en woonplaats, telefoonnummer(s) waarop we u kunnen bereiken, e-mailadres en geboortedatum. Indien van toepassing dan noteren wij ook de gegevens van uw vertegenwoordiger zoals bijvoorbeeld een bewindvoerder of curator.

De informatie die we van uw huisdier nodig hebben:

Naam, diersoort, ras, geslacht, geboortedatum, chipnummer (indien aanwezig), lichaamsgewicht, kleur, vachttype, historische behandelinformatie en dienstverlening en of er een huisdierverzekering is afgesloten.

Bent u verplicht deze gegevens af te geven?

U bent natuurlijk niet verplicht uw gegevens aan onze Dierenpraktijk te geven. Doet u dit echter niet, dan kunnen wij u niet helpen.

Met het afgeven van de bovenstaande gegevens geeft u uitdrukkelijk toestemming om deze gegevens te verwerken en te bewaren.

We hebben uw gegevens nodig voor de volgende doelen:

  • om een afspraak in te kunnen plannen
  • om (herhaal)recepten voor u klaar te leggen
  • om u te kunnen bellen/e-mailen/appen/post te verzenden, indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • om uw betaling af te handelen
  • om u te kunnen doorverwijzen naar een collega/specialist
  • om u te kunnen informeren over (wijzigingen van) onze diensten/producten

Uw e-mailadres gebruiken we ook om onze nieuwsbrief toe te sturen. U kunt echter altijd aangeven of u onze nieuwsbrief al dan niet wenst te ontvangen.

Wat gebeurt er met uw gegevens?

Deze worden opgeslagen in de managementsoftware van de praktijk. Ze worden uitsluitend gebruikt voor de hierboven beschreven doelen. Alle gegevens blijven bewaard zonder termijnbepaling. Bij incidentele opschoning en gebrek aan contactmomenten in de periode van 5 jaren of langer, of het overlijden van een patient en/of het overlijden van een cliënt worden de gegevens desbetreffende op ‘inactief’ gezet.

Delen we uw gegevens met andere partijen?

Ja, in principe werken we samen met een aantal partijen:

Onze praktijksoftware is een programma van de firma Idexx-Animana. In onze opdracht verwerken en bewaren zij uw gegevens uitsluitend voor het doel waarvoor ze aan hen zijn toevertrouwd. Zij gebruiken de aangeboden data wel in geanonimiseerde vorm voor analyse en statistische doeleinden.

Uw NAW- en diergegevens worden gebruikt door verwerkingspartners zoals externe laboratoria, maar ook humane apotheek en farmaceuten, als we speciaal voor uw dier medicijnen moeten aanvragen. Indien wij uw huisdier doorverwijzen wordt vaak gevraagd om de cliënt- en patiëntgegevens door te sturen. In onze opdracht verwerken en bewaren zij uw gegevens uitsluitend voor het doel waarvoor ze aan hen zijn toevertrouwd.

Via de firma Vetstoria bieden we de mogelijkheid om online afspraken te maken. Middels hun platform krijgt u beperkte toegang tot onze agenda. De gegevens die u invult bij het maken van een afspraak zorgen dat u en uw huisdier in ons systeem gevonden worden om vervolgens op de door u gekozen datum en tijd in de agenda gezet te worden. Uw emailadres wordt gebruikt om een bevestiging te sturen. Indien u nog niet bij ons bekend bent wordt u anoniem vermeld als “nieuwe klant”. Als u zich meldt voor de afspraak wordt uw cliëntendossier aangemaakt en u op uw uitdrukkelijk verzoek in ons bestand opgenomen.

Bij het op uw verzoek plaatsen van een chip bij uw huisdier geeft u toestemming om deze via ons te registreren bij de Nederlandse Databank voor Gezelschapsdieren.

Met alle betrokken partijen hebben we, indien van toepassing, een verwerkingsovereenkomst gesloten, wat inhoudt dat ook zij verklaren volgens de nieuwe AVG richtlijnen te werken. Wij verstrekken uw gegevens niet aan anderen dan hierboven aangegeven, zonder uw schriftelijke verzoek.

Zijn uw gegevens veilig?

We nemen de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Het blijven natuurlijk uw gegevens!

U heeft te alle tijden het recht op inzage in uw persoonsgegevens en de mogelijkheid om uw gegevens te corrigeren of te laten verwijderen. Na identiteitscontrole wordt er met u bepaald om welke gegevens het gaat en wat er mee moet gebeuren. U kunt hiervoor een email sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of ons telefonisch benaderen op 0227-581234 of langskomen op een van onze vestigingen.

Back to Top